Thanh Hóa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh


Sản xuất chíp điện tử.

* Lâm Ðồng dành hơn bảy nghìn tỷ đồng để bảo vệ, phát triển rừng  Thực hiện chủ trương cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2011- 2015, tỉnh Thanh Hóa có nhiều chính sách thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 15 nghìn doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 310 nghìn tỷ đồng.

 

Theo đó, Thanh Hóa tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng các quy hoạch, làm cơ sở cho việc giới thiệu và quyết định chủ trương đầu tư. Việc lập quy hoạch các khu công nghiệp được thực hiện theo hướng tổng hợp đa chức năng, vừa sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại vừa bố trí khu đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư đã ban hành, tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế chính sách mới thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà đầu tư và lợi ích của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp huy động vốn; tập trung đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng nam Thanh Hóa - bắc Nghệ An; TP Thanh Hóa, các thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn, đô thị Ngọc Lặc,... Ðồng thời, Thanh Hóa nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, đáp ứng yêu cầu của  các nhà đầu tư.

Theo đề án Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Lâm Ðồng giai đoạn 2011 - 2020, từ nay tới năm 2020, tỉnh  sẽ tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích đất lâm nghiệp có rừng: 576.192 ha; đồng thời chú trọng phát triển rừng bằng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 28.123 ha, trồng rừng: 79.538 ha, làm giàu rừng: 4.979 ha, nuôi dưỡng rừng: 51.974 ha, v.v. Tổng nguồn vốn để thực hiện các hoạt động nêu trên là 7.177 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp, vốn từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, vốn ODA, nguồn vốn từ tín dụng thương mại.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, việc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng được tỉnh Lâm Ðồng triển khai thực hiện hiệu quả. Việc giao khoán bảo vệ rừng đạt bình quân 428.804 ha/năm; trồng mới 33.071 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 9.783 ha, làm giàu và nuôi dưỡng rừng hơn 31.000 ha.

 

Thiết kế web

thiết kế web thanh hóa

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất
Quảng cáo

Tin tức Xứ Thanh
Truyện xưa và nay